PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praxe - N963021
Anglický název: Practice
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2014 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Anotace
Praxe zahrnuje celkem tři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje praktickou výchovu ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření.
Poslední úprava: SMIDOVAL (02.04.2014)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

1.Orientovat se v prostředí výrobních, obchodních, výzkumných a správních institucí

2.Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami společenské praxe

3.Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání

Poslední úprava: SMIDOVAL (02.04.2014)
Studijní opory

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Poslední úprava: SMIDOVAL (02.04.2014)
Sylabus

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe

Poslední úprava: SMIDOVAL (02.04.2014)
 
VŠCHT Praha