PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie pevných látek - P101007
Anglický název: Chemistry of solid substances
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sofer Zdeněk prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP101007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět vychází ze základních principů obecné, anorganické a fyzikální chemie a chemie a fyziky pevných látek. Předmět řeší hlubší vztahy mezi strukturou, vlastnostmi a technologií pevných látek. Předmět řeší moderní trendy výzkumu chemie pevných látek.
Poslední úprava: Sofer Zdeněk (03.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Přehled o struktuře a vlivu struktury na vlastnosti pevných látek.

Termodynamika a kinetika pevných látek.

Metody syntézy pevných látek, nanomateriálů, monokrystalů a tenkých vrstev.

Analytické techniky v chemii pevných látek.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (03.07.2018)
Literatura -

Z: L.E. Smart, E.A. Moore, Solid State Chemistry An Introduction, CRC Press Taylor & Francis Group, 2005

D: G. Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (19.11.2018)
Studijní opory -

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-solid-state-chemistry

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (15.11.2018)
Metody výuky -

přednášky, zpracovaní projektu na vybrané téma z chemie pevných látek.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Během semestr každý student samostatně zpracuje tematický okruh z problematiky tohoto předmětu. Zkouška je písemná a ústní.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (03.07.2018)
Sylabus -
Krystalová struktura a difrakce

Termodynamika pevných látek

Kinetika a difúze v pevných látkách

Elektronová struktura pevných látek a elektrické transportní vlasnosti

Magnetizmus a supravodivost pevných látek

Nanomateriály a nanostruktury

2D materiály a anizotropie

Elektrochemie pevných látek

Metody syntézy pevných látek

Technologie přípravy monokrystalů

Technologie a vlastnosti tenkých vrstev

Organické materiály a kompozity

Analytické techniky v chemii pevných látek

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (03.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie, Fyzikální chemie, Chemie a fyzika pevných látek

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (03.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Příprava a obhajoba individuálního projektu. Písemná a ústní zkouška.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha