PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Navrhování chemických a separačních procesů - P105009
Anglický název: Design of Chemical and Separation Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP105009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na výuku postupů výroby, navrhování a optimalizaci procesů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vývoje procesů, s využitím univerzálního simulačního programu Aspen Plus a možností implementace uživatelských modulů vyvinutých v programu Aspen Custom Modeler popř. v programovacím jazyku FORTRAN nebo VBA.
Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• navrhnout vhodné aparáty a jednotkové operace potřebné pro realizaci průmyslového procesu

• definovat klíčové parametry aparátů, které jsou nezbytné pro optimální funkci procesu

• používat software AspenPlus k návrhu parametrů chemických aparátů a technologických uzlů

• vyvinout uživatelský model jednotkové operace

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Literatura -

J. Pašek: Syntéza procesu I, VŠCHT Praha, 1997, 8070802944.

J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer: Procesní inženýrství, skripta VŠCHT, Praha 1997, ISBN 9788070803110.

R.Smith: Chemical Process: Design and Integration, John Wiley & Sons Inc, 2005, ISBN 9780471486817.

R.Smith: Chemical Process: Design and Integration 2nd edition, John Wiley & Sons Inc, 2016, ISBN 9781119990130.

Manuály programů Aspen Plus a Aspen Custom Modeller.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Studijní opory -

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/14356007

http://app.knovel.com/web/

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (23.10.2018)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, matematické modelování a příprava projektu.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Sylabus -

Předmět obsahuje následující okruhy:

1. Procesní pojetí chemické výroby, technologické schéma, látková a energetická bilance.

2. Reaktory, výměna tepla, výměníky, separace heterogenních směsí, separace homogenních směsí - teoretický základ a možnosti simulace v univerzálních simulačních programech.

3. Vývoj, řízení a optimalizace procesu - integrace reaktorového a separačního uzlu, výměna tepla. Výběr variant procesu - ekonomická kritéria, ochrana prostředí, spotřeba energie.

4. Možnosti vývoje uživatelských modelů v programu Aspen Plus - program Aspen Custom Modeler, model v programovacím jazyku FORTRAN nebo VBA

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Vstupní požadavky -

znalost základů fyzikální chemie a chemického inženýrství

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhajoba projektu se zaměřením na oblast zájmu studenta související s tématem disertační práce spojená s ústní zkouškou.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (06.07.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha