PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální metalurgie - P106005
Anglický název: Physical Metallurgy
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP106005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět podává výklad fyzikálně metalurgických principů a procesů. Popsány jsou fázové přeměny v kovech, degradační procesy kovových materiálů a rovněž principy tepelného zpracování. Předmět dále popisuje progresivní kovové materiály a pokročilé analytické metody studia materiálů.
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat vliv fázových přeměn, tepelného zpracování a degradačních procesů kovů na jejich vlastnosti.

Charakterizovat pokročilé kovové materiály.

Popsat principy a využití pokročilých analytických metod materiálů.

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Literatura -

Z: Smallman R. E., Ngan A. H. W.: Modern Physical Metallurgy, Elsevier, Amsterdam, 2014.

Z: Hosford W. F.: Physical Metallurgy, CRC Press, New York, 2010.

D: Cahn R. W., Haasen P.: Physical Metallurgy, Elsevier, Amsterdam, 1996.

D: Sinha A. K.: Physical Metallurgy Handbook, McGraw-Hill, New York, 2003.

D: Reed-Hill R. E., Abbaschian R.: Physical Metallurgy Principles, PWS Publishing Company, Boston, 1994.

D: Meyers M. A., Chawla K. K.: Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, New York, 2009.

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Studijní opory -

www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-a

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Sylabus -
  • Teorie a druhy fázových přeměn v kovech.
  • Termodynamika fázových přeměn v kovech.
  • Fázové přeměny slitin železa, hliníku a dalších neželezných kovů.
  • Elastická a plastická deformace.
  • Lomové porušení, únava, creep, odpevňovací pochody.
  • Struktura, vlastnosti a použití pokročilých kovových materiálů.
  • Metody chemické analýzy materiálů
  • Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza (SEM, TEM, EDS, WDS)
  • Progresivní metody studia materiálů (AP FIM, STM, AFM, SIMS, ESCA, AES)

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (25.06.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha