PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mechanismy degradace kovových materiálů a metody jejich konzervace - P106006
Anglický název: Degradation mechanisms of metallic materials and conservation methods
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Předmět podává detailní informace o degradačních mechanizmech kovových materiálů. Popsány jsou druhy fyzikálních a korozních procesů degradace. Zdůrazněny budou ty, které se týkají kovových předmětů kulturního dědictví. Budou popsány postupy nápravných opatření, stabilizace a konzervace kovových předmětů.
Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Z: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů - Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, 2011, ISBN 978-80-86413-70-9.

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Z: Selwyn, L.: Metals and corrosion: a handbook for the conservation professional. 1st ed. Canada.: Canadian Conservation Institute, 2004, 0662379845.

D: Watkinson, D.: Preservation of Metallic Cultural Heritage, in Shreirs Corrosion, Elsevier, Oxford, 2010, 9780444527875.

D: Scott, D. (ed.): Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research, The Getty Conservation Institute, 1994.

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
  • deformační chování, lomy, působení defektů na lomové chování, lomová houževnatost
  • únava, faktory ovlivňující únavovou životnost, opotřebení, tečení, degradace zářením
  • termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů
  • druhy koroze kovů – mechanizmy
  • koroze kovů podle prostředí
  • chemická a fázová analýza, metody průzkumu kovových objektů
  • žíhání, pájení, svařování, tmelení a lepení kovů
  • čištění, moření, stabilizace korozních produktů
  • organické, kovové a konverzní povlaky, inhibitory
  • preventivní konzervace kovů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha