PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mechanismy degradace anorganických nekovových materiálů a metody jejich konzervování - P107008
Anglický název: Mechanisms of Degradation of Inorganic Non-metallic Materials and Methods of their Conservation
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studenti se v rámci předmětu seznámí s mechanismy koroze a degradace skla, keramiky a betonu. Budou umět vybrat případně odvodit vhodný fyzikálně-chemický popis jejich interakce s korozním prostředím a použít ho pro plausibilní popis kinetiky korozních a degradačních procesů. Zároveň se seznámí s metodami konzervace skla a keramiky. Důraz je kladen na pochopení vztahů mezi složením, strukturou a funkčními vlastnostmi materiálů.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Literatura

Z: Helebrant. A., Rohanová D., Kloužková A.: Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů. ÚSK VŠCHT Praha (2011), elektronický učební text, 44 stran.

Z: Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics and Composite Materials. Marcel Dekker, Inc. New York 1995; 2nd edition 2004 ISBN 0824753666

Z: Helebrant A.: Kinetics of Glass Corrosion. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997);

D: Koob S.P.: Conservation and care of glass objects, Archetype Publications, London, 2006

D: Newton R., Davison S.: Conservation of Glass, Butterworths 1989

D: články vybrané z databází Web of Science, Scopus

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Sylabus
  • Mechanismy koroze a degradace skel
  • Mechanismy koroze a degradace keramiky
  • Mechanismy koroze a degradace betonu
  • Kinetické modely koroze skla a keramiky
  • Termodynamické modely koroze skla
  • Konzervování a restaurování korodovaných skel
  • Principy konzervování keramiky

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

ústní zkouška (50%) a obhajoba zadaného projektu (50%)

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha