Kvantová organická chemie - P110008
Anglický název: Quantum Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Krupička Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110008
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem je prohloubení znalostí výpočetní chemie se zaměřením na přesné metody popisu elektronové struktury a dynamiky systému. Je probírán vliv solvatace a způsoby explicitního popisu molekul rozpouštědla. Je představena molekulová dynamika a zpracování získaných dat. Jsou prezentováný metody pro molekuly s obtížně popsatelnou elektronovou strukturou.
Poslední úprava: Krupička Martin (03.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

používat pokročilé kvantově chemické metody

aplikovat kvantově chemické metody pro predikci průběhu některých organických reakcí a pro výpočet spekter

používat metody molekulové dynamiky pro popis solvatovaných systémů

Poslední úprava: Krupička Martin (03.07.2018)
Literatura -

Z: Zahradník R., Polák R.: Základy kvantové chemie, SNTL, 1985.

Z: Bachrach S. M.: Computational Organic Chemistry, WILEY 2006

D: Helgaker T., Jorgensen P., Olsen J.: Molecular Electronic-Structure Theory, WILEY 2013

D: Szabo A., Ostlund N. S.: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, Dover Publications 1996

Poslední úprava: Krupička Martin (30.08.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Sylabus -

Teorie chemické vazby a nástroje kvantové chemie:

 • atomové orbitaly, LCAO, Hartree-Fockova metoda
 • vícečásticové vlnové funkce, korelační metody
 • derivace vlnové funkce

Molekulová dynamika:

 • periodické systémy
 • rozpouštědlo, stavové chování
 • solvatace
 • vzorkování stavového prostoru, ekvilibrace
 • termostat, barostat
 • termodynamická integrace, metadynamika

Korelované systémy:

 • multikonfigurační metody
 • poruchové a variační post-MCSCF metody

Poslední úprava: Krupička Martin (03.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie II, Fyzikální chemie II

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

Poslední úprava: Krupička Martin (03.07.2018)