PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Quantum Organic Chemistry - AP110008
Anglický název: Quantum Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Krupička Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : P110008
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Cílem je prohloubení znalostí výpočetní chemie se zaměřením na přesné metody popisu elektronové struktury a dynamiky systému. Je probírán vliv solvatace a způsoby explicitního popisu molekul rozpouštědla. Je představena molekulová dynamika a zpracování získaných dat. Jsou prezentováný metody pro molekuly s obtížně popsatelnou elektronovou strukturou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

používat pokročilé kvantově chemické metody

aplikovat kvantově chemické metody pro predikci průběhu některých organických reakcí a pro výpočet spekter

používat metody molekulové dynamiky pro popis solvatovaných systémů

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Zahradník R., Polák R.: Základy kvantové chemie, SNTL, 1985.

Z: Bachrach S. M.: Computational Organic Chemistry, WILEY 2006

D: Helgaker T., Jorgensen P., Olsen J.: Molecular Electronic-Structure Theory, WILEY 2013

D: Szabo A., Ostlund N. S.: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, Dover Publications 1996

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Teorie chemické vazby a nástroje kvantové chemie:

 • atomové orbitaly, LCAO, Hartree-Fockova metoda
 • vícečásticové vlnové funkce, korelační metody
 • derivace vlnové funkce

Molekulová dynamika:

 • periodické systémy
 • rozpouštědlo, stavové chování
 • solvatace
 • vzorkování stavového prostoru, ekvilibrace
 • termostat, barostat
 • termodynamická integrace, metadynamika

Korelované systémy:

 • multikonfigurační metody
 • poruchové a variační post-MCSCF metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Organická chemie II, Fyzikální chemie II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha