PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie heterocyklických sloučenin - P110017
Anglický název: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Anotace -
Přednášky Chemie heterocyklických sloučenin si kladou za cíl seznámit posluchače s přípravou a reaktivitou jednotlivých jednoduchých heterocyklických sloučenin. Na základě získaných znalostí o reaktivitě heterocyklických sloučenin by posluchači měli být schopni s pomocí literatury a chemických databází navrhnout syntézu složitějších heterocyklických systémů.
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

reaktivitu jednotlivých základních heterocyklů

syntézy základních heterocyklů

navrhnout syntézu složitějších heterocyklických systémů za použití literatury

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Literatura -

Z: Theophil Eicher, Siegfried Hauptmann: The Chemistry of Heterocycles (Structure, Reactions, Syntheses and Applications), Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1995, ISBN 0865776253, 9780865776258

D: Alan R. Katritzky, Alexander F. Pozharskii: Handbook of Heterocyclic Chemistry, Second edition 2000, Pergamon 2000,ISBN 0080429890, 9780080429892

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Studijní opory -

Václav Kozmík: Heterocyklické sloučeniny, http://uoch.vscht.cz/cz/download/Heterocyklicke_slouceniny.pdf

Další studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Sylabus -

1. Triviální a Hantzschovo-Widmanovo názvosloví jednoduchých heterocyklů.

2. Názvosloví a číslování kruhů heterocyklických systémů, příklady.

3. Syntéza a vlastnosti 3 členných heterocyklů.

4. Syntéza a vlastnosti 4 členných heterocyklů.

5. Syntéza a vlastnosti 5 členných heterocyklů s jedním heteroatomem.

6. Syntéza a vlastnosti 5 členných heterocyklů se dvěma heteroatomy.

7. Syntéza a vlastnosti 5 členných heterocyklů se třemi a více heteroatomy.

8. Syntéza a vlastnosti 6 členných heterocyklů s jedním heteroatomem.

9. Syntéza a vlastnosti 6 členných heterocyklů se dvěma heteroatomy.

10. Syntéza a vlastnosti 6 členných heterocyklů se třemi a více heteroatomy.

11. Syntéza a vlastnosti 7 a více členných heterocyklů.

12. Zobecnění nukleofilních, elektrofilních a metalačních reakcí.

13. Zobecnění adičních a cykloadičních reakcí.

14. Biologická aktivita heterocyklů.

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student(ka) musí navrhnout syntézu dvou až tří složitějších heterocyklických sloučenin dle zadání a tyto syntézy přednést a obhájit před přednášejícím a studenty studující tento předmět.

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
 
VŠCHT Praha