PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Speciální syntézy polymerních materiálů - P112005
Anglický název: Special Synthesis of Polymeric Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP112005
Anotace -
Předmět popisuje mechanizmy speciálních syntéz polymerních materiálů. Diskutována je souvislost mezi reakčními podmínkami těchto procesů a vlastnostmi jimi připravených pokročilých produktů. Předmět je možno absolvovat v češtině nebo angličtině.
Poslední úprava: Sysel Petr (16.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat a analyzovat mechanizmy speciálních syntéz polymerních materiálů.

Aktivně korelovat vztah mezi reakčními podmínkami a vlastnostmi výsledných produktů.

Poslední úprava: Sysel Petr (22.06.2018)
Literatura -

Z: Muller A.H.E., Matyjaszewski K. (eds.): Controlled and Living Polymerizations. Wiley-VCH, Weinheim, 2011. ISBN: 978-3-527-32492-7

D: Chanda M., Roy S. K.: Industrial Polymers, Specialty Polymers, and Their Applications. CRC Press, Boca Raton, 2009.ISBN: 978-1-4200-8058-2

D: Koltzenburg S., Maskos M., Nuyken O.: Polymer Chemistry. Springer, Berlin, 2017. ISBN: 978-3-662-49277-2

Poslední úprava: Sysel Petr (27.06.2024)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, elektronická verze dostupná na http://pol.vscht.cz/

Poslední úprava: Sysel Petr (22.06.2018)
Metody výuky -

přednášky s předpokladem aktivního zapojení studentů

Poslední úprava: Sysel Petr (22.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1 Reverzibilně-deaktivované radikálové polymerizace

2 Aniontová polymerizace polárních monomerů

3 Živá kationtová polymerizace

4 Koordinační polymerizace s využitím post-metalocenových iniciačních systémů

5 Uplatnění metathese v makromolekulární chemii (metathesní polymerizace)

6 "Click" chemie v syntéze polymerů

7 Pokročilé postupy přípravy speciálních polymerů stupňovitými reakcemi

8 Polymerizace v přítomnosti enzymů (enzymatické polymerizace)

9 Syntéza telechelických polymerů a jejich využití při přípravě sofistikovaných polymerních systémů

10 Moderní postupy přípravy polymerů s nelineární, nesíťovanou architekturou

11 Vliv různých typů záření na průběh polyreakcí a chování polymerních materiálů

12 Příprava polymerních materiálů z obnovitelných zdrojů. Přístupy k zelené makromolekulární chemii

13 Supramolekulární polymerizace

14 Specifika praktického provádění speciálních syntéz

Poslední úprava: Sysel Petr (22.06.2018)
Studijní prerekvizity -

organická chemie, makromolekulární chemie

Poslední úprava: Sysel Petr (22.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška formou rozpravy

Poslední úprava: Sysel Petr (22.06.2018)
 
VŠCHT Praha