PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Doktorské kolokvium III - P148003
Anglický název: Doctoral colloquium III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Jiné [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Anotace
Cílem předmětu je další prohloubení schopností studenta prezentovat výsledky své doktorské práce a správně argumentovat při odborné rozpravě nad dosaženými výsledky jeho dizertační práce. V krátké prezentaci shrne stav řešení a představí návrh finální podoby své dizertační práce. Součástí této prezentace bude také informace o jeho další odborné a tvůrčí činnosti (účast na odborných konferencích, publikační činnost, atd.) za uplynulé období.
Poslední úprava: Ďurovič Michal (30.10.2020)
Literatura

Z:MOLNÁR, Z. Pokročilé metody vědecké práce. [Zeleneč]: Profess Consulting, 2012. Věda pro praxi (Profess Consulting). ISBN 978-80-7259-064-3.

Z:OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.

Z:BARNET, S. A Short Guide to Writing, Boston, Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-2058-8699-9.

Z:TULKA, J. Věda a vědecká metodologie I. Vyd. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-523-4.

Z:ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

D:BOOTH, WAYNE C., GREGORY G. COLOMB, JOSEPH M. WILLIAMS, The Craft of Research, Chicago, University of Chicago Press, 2008. ISBN: 978-0-2260-

6566-3.

D:DAICHENDT J., Artist Scholar: Reflections on Writing and Research, Chicago, University of Chicago Press, 2011. ISBN: 978-1-8415-0487-2.

Scholarly Ethics and Publishing: Breakthroughs in Research and Practice, Hershey, USA 2019. ISBN: 978-1-5225-8057-7.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (30.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Presentace výsledků doktorské práce.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (30.10.2020)
 
VŠCHT Praha