PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza komplexních uhlovodíkových směsí - P215004
Anglický název: Analysis of Complex Hydrocarbon Mixtures
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D215004
Je záměnnost pro: AP215004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)
Předmět výrazně rozšiřuje poznatky ohledně teoretických principů a zejména praktických aplikací vybraných separačních, spektroskopických a elektrochemických analytických metod, které jsou použitelné pro charakterizaci komplexních uhlovodíkových směsí a kontaminovaných vzorků z prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)

Po absolvování kurzu se budou studenti snadno orientovat v problematice analýzy uhlovodíkových směsí a kontaminovaných vzorků z prostředí. Podrobně porozumí principům jednotlivých analytických metod, rozdílům mezi nimi, jejich praktickým aplikacím a budou schopni zvolit vhodnou metodu pro zamýšlenou aplikaci. Při přípravě a prezentaci projektu zlepší studenti své prezentační dovednosti.

Literatura -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)

Z: Hsu Ch. S.: Analytical Advances for Hydrocarbon Research, Springer-Science+Business Media, LLC 2003. ISBN: 978-1-4613-4840-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)

Pospíšil M.: Analýza komplexních uhlovodíkových směsí, interní elektronické studijní texty.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (07.11.2018)

Předmět je rozdělen do tří základních bloků. V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé analytické (separační, spektroskopické a elektrochemické) metody využitelné pro analýzu uhlovodíkových směsí. Důraz bude kladen na rozšíření teoretických a praktických znalostí ohledně jednotlivých metod nabitých v předešlých letech studia. Druhý blok bude zaměřen na aplikace vybraných analytických technik v analýze uhlovodíkových směsí a kontaminovaných vzorků ze životního prostředí. Třetí blok bude věnován přípravě a obhajobě projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (26.07.2018)

Obhajoba projektu.

Písemný test zakončen ústní zkouškou.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha