PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Potravinářská mikrobiologie - P320010
Anglický název: Food Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D320007
Je záměnnost pro: AP320010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (12.07.2018)
Předmět potravinářská mikrobiologie si klade za cíl seznámit studenty s vlastnostmi a účinky mikroorganismů, které využívají potraviny jako zdroj živin. Jedná se o přirozenou mikroflóru, o mikroorganismy působící kažení potravin a o toxinogenní nebo patogenní mikroorganismy přenášené potravinami. U cílových skupin mikroorganismů je sledován vliv vnějšího prostředí na jejich růst v přirozených a modelových podmínkách. Předmět se dále zabývá bezpečností výroby potravin včetně problematiky tvorby biofilmů a jejich resistencí na antimikrobiální látky. Metody ke zjištění přítomnosti a počtu sledovaných mikroorganismů jsou presentovány v rozsahu od kultivačních postupů až po molekulárně - biologické postupy. Součástí předmětu je i přehled současné národní i EU legislativy v oblasti bezpečnosti mikrobiologie potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (11.07.2018)

Orientace v přístupech k hodnocení mikrobiologické nezávadnosti potravin, znalost současné legislativy a přehled metod pro standardní a rychlé metody identifikace klíčových mikroorganismů.

Literatura -
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (11.07.2018)

Food Microbiology, M.R. Adams and M.O. Moss, The Royal Society for Chemistry, 1996, 2005, 2008, 2015 ISBN 0-85404-611-9

Modern Food Microbiology (7th edition), J.J. Jay, 2005 ITP, ISBN 0-412-07691-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (11.07.2018)

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://www.nature.com/ismej/ index.html

Sylabus -
Poslední úprava: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

První část předmětu se věnuje vztahu mezi potravinami a mikroorganismy včetně faktorů prostředí ovlivňujících jejich růst.

Druhá část seznámí studenty se standardními kultivačními metodami mikrobiologického zkoumání potravin dle platným ISO a ČSN norem. Moderní metody potravinářské mikrobiologie zastupují imunologické (ELISA,ELFA), molekulárně biologické (PCR a jeho modifikace), proteomické (MALDI-TOF MS)a fyzikální metody (cytometrie, HPLC).

Třetí část se zaměřuje na mikrobiologickou bezpečnost potravin včetně platné národní a EU legislativy a problémů spojených s jejich výrobou (biofilmy).

Čtvrtá část popisuje jednotlivé významné skupiny toxinogenních a patogenních mikroorganismů a kazící mikroflory. Pozornost bude hlavně zaměřena na mikromycety, bakterie produkující biogenní aminy, stafylokoky,Listeria monocytogenes, skupinu Bacillus cereus,rod Clostridium, čeleď Enterobacteriaceae (Salmonella spp., Escherichia coli, Cronobacter spp.) a Campylobacter spp.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha