PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Speciální analýza potravin a přírodních produktů - P323010
Anglický název: Special analysis of food and natural products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP323010
Anotace -
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti principů a aplikací moderních metod přípravy vzorku a instrumentálních metod v analýze potravin. Přednášky jsou koncipovány do dvou částí: 1. Technická: a) odběr a příprava vzorku; b) separační, spektrometrické a elektrochemické metody; 2. Aplikační: charakteristika a analýza vybraných komponent potravin.
Poslední úprava: Poustka Jan (22.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy metod přípravy vzorku a jejich aplikace v analýze potravin.

Principy instrumentálních metod (chromatografie, elektromigrační metody, spektrální metody) a jejich aplikace v analýze potravin.

Charakteristiky a metody analýzy peptidů, bílkovin, fenolů, flavonoidů, organických kyselin, alkaloidů, aditiv, kontaminantů a nanočástic.

Poslední úprava: Poustka Jan (14.06.2018)
Literatura -

Kirk R.S., Sawyer R., Pearson's Composition and Analysis of Foods, Longman, 1991, ISBN 0-582-40910-1

Wilson R.H., Spectroscopic Techniques for Food Analysis, Wiley-Interscience, 1994, ISBN 047118554X

Wang J., Analytical Electrochemistry, VCH, Weiheim, New York, 1994, ISBN 1-56081-575-2

Kellner R. et al., Analytical Chemistry, The Approved Text to the FECS Curriculum Analytical Chemistry, Wiley - VCH, 1998, ISBN 3527288813

Silverstein R.M., Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th edition, Wiley, 2005, ISBN 978-0-471-39362-7

Pavia D.L. et al, Introduction to Spectroscopy 4th edition, Brooks/Cole Belmont, CA, USA, 2009, ISBN 978-0-495-11478-9

Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P., Food Chemistry, 4th ed., Springer-Verlag, Berlin 2009 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9783540699347)

Otles S., Methods of Analysis of Food Components and Additives, CRC Press, 2005 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9780203503751)

Poslední úprava: Poustka Jan (26.06.2024)
Studijní opory -
Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, samostudium.

Poslední úprava: Poustka Jan (14.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Sylabus -

1. Analytický proces, analytická metoda, analytický postup, pracovní charakteristiky

2. Laboratorní techniky a postupy zpracování vzorku

3. Plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, elektromigrační metody

4. Hmotnostní spektrometrie

5. Molekulová absorpční spektrometrie v UV/VID; infračervená spektrometrie

6. Nukleární magnetická rezonanční spektrometrie (NMR)

7. Atomová spektrometrie

8. Elektrochemické metody - potenciometrie, konduktometrie, voltametrie, amperometrie

9. Metody analýzy peptidů, bílkovin, fenolů a flavonoidů, alkaloidů, organických kyselin

10. Metody analýzy aditiv, nanomateriálů a kontaminantů

Poslední úprava: Poustka Jan (22.05.2018)
Vstupní požadavky -

Základní znalost oborů: analytická chemie, chemie potravin.

Poslední úprava: Poustka Jan (14.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Poustka Jan (14.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška - písemný test.

Poslední úprava: Poustka Jan (22.05.2018)
 
VŠCHT Praha