PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Drogy a závislosti - P342002
Anglický název: Drugs and Addictions
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Kuchař Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP342002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu je prezentována problematika drog a jejich působení včetně drogové závislosti. Studenti se seznámí s přírodními i syntetickými drogami, s jejich působením v organismu a se souvislostmi mezi strukturou a vlastnostmi.
Poslední úprava: Staněk Jan (08.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají přehled a orientaci v dané problematice

Poslední úprava: Staněk Jan (08.08.2018)
Literatura -

Bečková, Višňovský: Farmakologie drogových závislostí, Karolinum 1999.

Kolibáš, Novotný: Alkohol, drogy a závislost, Karolinum, 2007.

Vlastní učební text

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice, Praha, Úřad vlády ČR

Poslední úprava: Staněk Jan (18.07.2018)
Sylabus -

Definování základních pojmů: návyková látka, tolerance, syndrom závislosti, toxická psychóza, akutní a chronická intoxikace, bažení

Historie užívání drog (opiáty a další narkotika, stimulační látky, halucinogeny,kanabinoidy, alkohol), využití v medicině

Definice drogy,přírodní, syntetické, nové drogy

Obecná rizika užívání návykových látek

Látky návykové, omamné, psychotropní, souvislosti vlastností a struktury

Opiáty, struktura, receptory, účinky, výskyt v rostlinách, syntetické

Kokain, receptory, struktura, účinky, výskyt v rostlinách, syntetické

Amfetaminy, účinky, rizika, struktura

Halucinogeny, přehled přírodních a syntetických, receptory, struktura

Cannabis sativum, složení, účinky, terapeutické indikace

Extáze a jiné drogy

Mechanismus vzniku závislosti, systém péče a léčení

Legislativa

Poslední úprava: Staněk Jan (08.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Staněk Jan (08.08.2018)
 
VŠCHT Praha