PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzika plazmatu - P444003
Anglický název: Plasma Physics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Khun Josef Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP444003
Anotace -
Kurz poskytuje vhled do problematiky fyziky plazmatu, kterou vysvětluje pomocí interakci částic s fyzikálními poli; uvádí základní přehled typů plazmatu, metody jeho generování a možnosti aplikace plazmatu s důrazem na jeho interakci s biologickými materiály a strukturami nebo na využití pro generaci nanočástic.
Poslední úprava: Scholtz Vladimír (19.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Doktorandi budou umět:

aplikovat fyzikální zákonitosti na objekty v plazmatickém stavu,

vysvětlit podstatu fyzikálních dějů v plazmatu a budou znát vybrané aplikace plazmatu.

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (19.05.2019)
Literatura -

Z: F. F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984

D: P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu, Nakladatelství AGA, 2011

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (20.06.2018)
Studijní opory -

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-doktorskeho-studia/82-d444012-uvod-do-fyziky-plazmatu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Metody výuky -

Přednášky a konzultace s vyučujícím.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (20.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Plazma, druhy plazmatu, metody generování.

2. Děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic ve fyzikálních políc.

3. Plazma ve Vesmíru a na Zemi.

4. Zdroje termálního plazmatu, jejich využití a diagnostika.

5. Zdroje a technické aplikace nízkoteplotního plazmatu, diagnostika.

6. Možné aplikace nízkoteplotního plazmatu v mikrobiologii, potravinářství a medicíně.

7. Modelování plazmatu, vybrané numericé metody.

8. Zpracování kritického rozboru zadaného/vybraného publikovaného článku pojednávajícího o aplikaci plazmatu.

9. Seminář - presentace rozborů publikovaných článků.

10. Zadání projektů - diagnostika vybraného zdroje plazmatu - samostatné zpracování dat vhodně zvolenými metodami.

11. Seminář - presentace výstupů projektů a jejich diskuse.

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (19.05.2019)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (20.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (20.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
 
VŠCHT Praha