PředmětyPředměty(verze: 943)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzika plazmatu - P444003
Anglický název: Plasma Physics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Khun Josef Ing. Ph.D.
Záměnnost : D444012
Je záměnnost pro: AP444003
Anotace -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (19.05.2019)
Kurz poskytuje vhled do problematiky fyziky plazmatu, kterou vysvětluje pomocí interakci částic s fyzikálními poli; uvádí základní přehled typů plazmatu, metody jeho generování a možnosti aplikace plazmatu s důrazem na jeho interakci s biologickými materiály a strukturami nebo na využití pro generaci nanočástic.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (19.05.2019)

Doktorandi budou umět:

aplikovat fyzikální zákonitosti na objekty v plazmatickém stavu,

vysvětlit podstatu fyzikálních dějů v plazmatu a budou znát vybrané aplikace plazmatu.

Literatura -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (20.06.2018)

Z: F. F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984

D: P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu, Nakladatelství AGA, 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-doktorskeho-studia/82-d444012-uvod-do-fyziky-plazmatu

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Přednášky a konzultace s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (20.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (19.05.2019)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Plazma, druhy plazmatu, metody generování.

2. Děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic ve fyzikálních políc.

3. Plazma ve Vesmíru a na Zemi.

4. Zdroje termálního plazmatu, jejich využití a diagnostika.

5. Zdroje a technické aplikace nízkoteplotního plazmatu, diagnostika.

6. Možné aplikace nízkoteplotního plazmatu v mikrobiologii, potravinářství a medicíně.

7. Modelování plazmatu, vybrané numericé metody.

8. Zpracování kritického rozboru zadaného/vybraného publikovaného článku pojednávajícího o aplikaci plazmatu.

9. Seminář - presentace rozborů publikovaných článků.

10. Zadání projektů - diagnostika vybraného zdroje plazmatu - samostatné zpracování dat vhodně zvolenými metodami.

11. Seminář - presentace výstupů projektů a jejich diskuse.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (20.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (20.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha