PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Modelování procesů - P445005
Anglický název: Modelling of Technological Processes
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP445005
Anotace -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2018)
Předmět zahrnuje seznámení s principy matematického modelování, dále odvození nejčastěji používaných modelů v chemicko-inženýrské praxi a jejich řešení pomocí prostředí MATLAB/SIMULINK.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

Studenti budou umět:

  • analyzovat předmět modelování
  • vytvořit model a formulovat jeho zjednodušení a omezující podmínky
  • vytvořit simulační schémata a provést simulační výpočty
  • analyzovat výsledky
Literatura -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (30.08.2018)

Z: Zimmermann W.B.J., Multiphysics Modelling with Finite Element Method, World Scientific Publishing, 2006.

Z: Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, Montanex, 2007.

Z: Jančíková, Z. Modelling and simulation. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

D: Zaplatílek, K., Doňar, B. Matlab - tvorba uživatelských prostředí, Ben, 2004.

Studijní opory -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

moodle.vscht.cz - příslušný předmět

Metody výuky -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (30.08.2018)

konzultace, projekty

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (30.08.2018)
  • individuální dohodou
Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)

1. Obecné principy modelování

2. Seznámení s prostředím MATLAB, specializace na tvorbu aplikací SIMULINK

3. Řešení ODR pomocí SIMULINK

4. Modelování hydrodynamických systémů I

5. Modelování hydrodynamických systémů II

6. Modelování hydrodynamických systémů s koncentrací traceru

7. Model krátkého potrubí s regulátorem

8. Modelování tepelných systémů I

9. Modelování tepelných systémů II

10. Modelování pneumatických systémů

11. Modelování reaktorů

12. Teorie podobnosti

13. Systémy s rozloženými parametry I

14. Systémy s rozloženými parametry II

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)
  • odevzdání projektů
  • ústní zkouška
 
VŠCHT Praha