PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Trendy veřejných politik a udržitelný rozvoj - P501003
Anglický název: Trends in Public Policies and Sustainable Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Záměnnost : D101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)
Jedná se o kurz o české a evropské politice, o kurz o vybraných veřejných politikách a politických institucích. Jaké jsou postoje Čechů vůči politice a vůči veřejným politikách a jak definujeme veřejný zájem? Jak reagují české a evropské politické instituce na aktuální výzvy současných společností, jako jsou otázky „rule of law“ a spravedlnosti, nerovnosti příjmů, bohatství, otázka chudoby, změny klimatu, reprodukčních práv, moci exekutivy a role, kterou by vláda měla hrát v životech občanů? Jedná se o klíčové otázky udržitelných vežejných politik, na něž hledají současné společenské vědy odpovědi a zkoumají je. Cílem tohoto kurzu je diskutovat o různých koncepcích a teoretických rámcích, které nám pomáhají porozumět složitosti české veřejné politiky v kontextu Evropské unie a vybraným veřejným politikám. Kromě přednášek a diskusí budou studenti povinni aplikovat koncepty a teoretické rámce na současnou problematiku české a evropské politiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Studenti by měli být schopni:

1. analyzovat veřejnou politiku a znát její charakteristiky;

2. aplikovat metody společenských věd na praktické problémy vlády, municipalit, regionů a také na globální problémy;

3. prokázat schopnost uplatnit ústní a písemné komunikační dovednosti při odborných debatách, veřejných vystoupeních, zpracování písemných podkladů a analýze dokumentů;

4. dodržovat etické zásady citování zdrojů a spolupráce s kolegy;

5. rozvíjet kritické myšlení o otázkách veřejné politiky a měli by být schopni provádět profesionální analýzy sociálních, politických a ekonomických struktur a byrokratických procesů.

Kurz je zakončen odevzdáním písemného textu, který odráží diskutovaná témata a jejich návaznost na téma disertační práce studenta. Téma textu zadává vedoucí předmětu. V den zkoušky je studentovi zasláno téma, které je zpracováno v jeho zvoleném prostředí s přístupem k odborné literatuře.

Literatura -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Povinná:

Considine, Mark. Making Public Policy. London: Polity Press, 2005. ISBN 978-0745627540.

Dunlop, Claire; Radaelli, Claudio M.; Trein, Philipp (eds.). Learning in Public Policy Analysis, Modes and Outcomes. London: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-76209-8. 10.1007/978-3-319-76210-4.

Knill, Christoph; Tpsun, Jale. Public Policy. A New Introduction. London: MacMillan Education UK, 2012. ISBN 0230278388.

Manzini, Ezio. Politics of the Everyday. London: Bloomsbury's academic, 2019. ISBN 1350053643.

Novotný, Lukáš. Power Structure in Motion? Parliament, Government and the President in the Czech Republic. In: Lorenz, Astrid; Formánková, Hana (Eds.). Czech Democracy in Crisis. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-40005-7. 10.1007/978-3-030-40006-4_6

Rozšiřující:

Doyle, Aoife; Hynes, Williams; Pucell, Stephen M. Building Resilient, Smart Communities in a Post-COVID Era: Insights From Ireland. International Journal of E-Planning Research 10(2), 18-26.

Eckert, Sandra. Corporate Power and Regulation Consumers and the Environment in the European Union. London: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-05462-5. 10.1007/978-3-030-05463-2.

Falkenhain, Mariella. Weak Institutions and the Governance Dilemma Gaps as Traps. London: Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-39742-5. 10.1007/978-3-030-39742-5.

Herweg, Nicole. European Union Policy-Making. The Regulatory Shift in Natural Gas Market Policy. Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-3-319-49399-2. 10.1007/978-3-319-49400-5.

Mynaříková, Lenka; Novotný, Lukáš. Knowledge Society Failure? Barriers in the Use of ICTs and Further Teacher Education in the Czech Republic. Sustainability 2020, 12, 6933. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6933.

Sachs, Jeffrey, D. Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press, 2015. ISBN 0231173156.

Tessaleno, Devezas, Industry 4.0. Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-49603-0. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49604-7.

Thomann, Eva. Customized Implementation of European Union Food Safety Policy United in Diversity? London: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-319-92683-4. 10.1007/978-3-319-92684-1.

Weible, Christopher, M. (ed.). Theories of the Policy Process. London: Routledge, 2017. ISBN 0813350522.

Williams, Olivier, F. Sustainable Development. Paris: University of Notre Dame Press, 2014. ISBN 9780268044299.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (15.12.2020)

Kurz je zakončen odevzdáním písemného textu, který odráží diskutovaná témata a jejich návaznost na téma disertační práce studenta. Téma textu zadává vedoucí předmětu. V den zkoušky je studentovi zasláno téma, které je zpracováno v jeho zvoleném prostředí s přístupem k odborné literatuře.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

1. Úvod do kurzu, prezentace cílů a specifikace studijních požadavků

2. Organizace: teorie a management

3. Tvorba rozhodování v politice: teoretické předpoklady a praxe

4. Právo a právní systém; rule of law

5. Vládnutí. Aktéři a instituce

6. Etika a politika

7. Politiky rozvoje a udržitelnost

8. Diskriminace, kriminalita, chudoba

9. Vzdělávání a vzdělávací politika

10. Veřejné zdravotní politiky

11. Mezinárodní vztahy a bezpečnostní politika

12. Politika vědy, výzkumu a inovací

13. Město, regiony a politika

14. Zdroje, životní prostředí a energetická politika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (17.12.2020)

Kurz je zakončen odevzdáním písemného textu, který odráží diskutovaná témata a jejich návaznost na téma disertační práce studenta. Téma textu zadává vedoucí předmětu. V den zkoušky je studentovi zasláno téma, které je zpracováno v jeho zvoleném prostředí s přístupem k odborné literatuře.

 
VŠCHT Praha