PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Resilience města v plánování a řízení - P501005
Anglický název: Planning and Management of Resilient City
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : D101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (07.12.2020)
Kurz je zaměřen na popis souvislostí mezi konceptem udržitelnosti a resilience (tzv. funkční odolnost), a to na příkladu městských organismů, jejich správy a řízení, včetně bezpečnostního plánování a krizového řízení. Na problematiku je nahlíženo jak z pohledu teoretického (co by mělo být, zajištění základních toků v městském organismu), tak ovšem i osobního – pohledem odpovědných decision-makerů. Součástí kurzu je i exkurz do historie vývoje měst prizmatem jejich resilience.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (07.12.2020)

Absolventi budou chápat resilienci jako klíčovou charakteristiku dlouhodobě udržitelného vývoje. Budou znát ekonomickou podstatu resilience a možnosti jejího management ve velkých městech. Porozumí problematice bezpečnostního plánování a jeho vztahu ke krizovému řízení. Poznatky budou schopni aplikovat v další výzkumné činnosti.

Literatura -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (08.12.2020)

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města (Kniha třetí – Správa a krizové řízení Prahy v letech 2012–2014). Praha: IPR. 155 s. ISBN 978-80-88377-18-4

RODIN, Judith (2014): The Resilience Dividend: Being Strong in a World Where Things Go Wrong. New York: PublicAffairs. 384 s. ISBN 978-1610394703

HUDEČEK, T., KOUCKÝ, R., JANÍČKOVÁ, M., LÉŇO, M., SOUKUP, M. (2017): Planning, Accessibility, and Distribution of New Parks: Case Study of the City of Prague. Journal of Urban Planning and Development, 143(3), ISSN 0733-9488

GOODSPEED, Robert (2020): Scenario Planning for Cities and Regions: Managing and Envisioning Uncertain Futures, Mass.: Lincoln Institute of Land Policy. 264 p. ISBN 978-1558444003

HALL, Peter, 1998. Cities in civilization: culture, innovation, and urban order. London: Phoenix books. ISBN 07-538-0815-3.

HUDEČEK, T., HNILIČKA P., DLOUHÝ, M., LEŇO CUTÁKOVÁ, L., LEŇO, M. (2019): Urban structures, population density and municipal expenditures: An empirical study in the Czech Republic. Urban Studies, 56 (16), s. 3450-3465

HALL, Peter a Nicholas FALK, 2014. Good cities, better lives: how Europe discovered the lost art of urbanism. London, New York.

GLEASER, Edward (2011): Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. N.Y.: Penguin Press. 351 p. ISBN 978-0143120544

BATTY, Michael, 2013. The new science of cities. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-01952-1.

SPECK, Jeff, 2012. Walkable Cities. New York: Farrar, Straus and Giroux. ISBN 978-0-374-28581-4.

GORENFLO, Neil, LLEWELYN, Tom, a Maira SUTTON, (eds.) 2018: Sharing Cities Activating the Urban Commons. San Francisco: Shareable. ISBN 978-0-9992440-0-5.

PROCHÁZKOVÁ, Dana, 2010. Bezpečnost, krizové řízení a udržtielmý rozvoj – Ćást I. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-97-6

Sylabus -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (07.12.2020)

1) Úvod do problematiky, diskuze aktuálních problémů velkých měst ve světě

2) Vzestup a úpadek měst v historii lidstva jako důsledek nízké funkční odolnosti

3) Základní toky městského metabolismu jako aspekty městské resilience v současnosti

4) Koncepty udržitelnosti a resilience, diferenciace cílů a strategií při plánování měst v systému osídlení

5) Ekonomický pohled na resilienci města – resilience dividend

6) Urbanistická struktura města jako nástroj zvyšování odolnosti města

7) Odolnost města v oblasti bydlení, sociální a demografické struktury

8) Resilience v plánování dopravního systému města, řízení mobility

9) Plánování a řízení technické infrastruktury v odolném městě

10) Bezpečnostní plánování velkého města, typologie událostí a bezpečnostních plánů

11) Krizové řízení velkého města, organizace správy, krizový štáb

12) Osoba správce města vs. osoba krizového manažera města, teorie a praxe

13) Budoucnost správy velkých měst z pohledu resilience, problém vztahu legislativy, bezpečnostního plánování a krizového řízení

14) Diskuze aktuálních problémů velkých měst ve světě prizmatem správce města a krizového manažera

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (07.12.2020)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha