PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analýza nákladů životního cyklu - P501009
Anglický název: Life Cycle Cost Analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : D101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (14.12.2020)
Řada výrobků a aktiv má dlouhou životnost a významné části jejich celkových nákladů nastávají v různých fázích životního cyklu (design, konstrukce, nákup, výroba, montáž, přeprava, údržba, opravy, likvidace apod.) Absolvováním předmětu, zaměřeného především na případové studie, bude student znát metodiku a principy řízení nákladů životního cyklu, umět provádět nákladové odhady na základě dostupných informací, používat vhodné ukazatele efektivity, modelovat nejistotu v nákladech, a správně chápat a interpretovat výsledky analýzy.
Literatura
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (14.12.2020)

Povinná literatura:

[1] Farr, J.W., Faber, I. Engineering Economics of Life Cycle Cost Analysis. Boca Raton, Taylor & Francis, 2018.

[2] Bull, J.W. Life Cycle Costing for Construction. New York, Routledge, 2014.

[3] Stark, J. Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation, 2nd ed. London, Springer, 2011.

[4] Dhillon, B.S. Life Cycle Costing for Engineers. Boca Rayton, Taylor & Francis, 2010.

Doporučená literatura:

[5] Drury, C. Management and Cost Accounting, 10th ed. Boston, Cengage, 2018.

[6] Emblesvåg, J. Life Cycle Costing: Using Activity-based Costing and Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks. Hoboken, John Wiley, 2003.

[7] Yin, R.K. Case Study Research: Design and Methods, 5th ed. London, SAGE Publications, 2014.

Další literatura podle zadání přednášejícího.

Sylabus
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (14.12.2020)

1. Koncept a aplikace nákladů životního cyklu

2. Nákladové modely a analýza

3. Složky nákladů, kalkulační modely

4. Nejistota v nákladech, statistické modelování nákladů

5. Sběr dat a plánování

6. Analýza nákladů životního cyklu pro infrastrukturní projekty

7. Analýza nákladů životního cyklu v hodnotovém řetězci, hodnotové inženýrství

8. Analýza nákladů životního cyklu a volba zdrojů (materiálů, výrobních zařízení atd.)

9. Analýza nákladů životního cyklu a udržitelný design

10. Vztah k LCA a dalším metodám vycházejícím z životního cyklu

11. Best Practice v LCC

12. Analýza nákladů životního cyklu a dilemata v rozhodování

13. Případová studie a konzultace k tématu disertace

14. Prezentace seminární práce a odborná rozprava

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (14.12.2020)

Obhajoba individuálního projektu, odborná rozprava

 
VŠCHT Praha