PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fundamentals of Chemical Technologies - S105004
Anglický název: Fundamentals of Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB105003
Pro druh:  
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
The aim of these lectures is an introduction to chemical technologies and environmental processing. The processes are understood as the complex of applied basic scientific knowledge, dealing with physico-chemical transformations. The target is a production of valuable products. The technological principles of production are clarified by consequent steps and relations of physico-chemical processes, instead of comprehensive data.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

Students will be able to:

Analyze the physico-chemical principles of chemical transformations

Describe the principles and basic relations of inorganic technologies

Describe the principles and basic relations of organic technologies

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

A:Chemistry of the Elements (2nd Edition) Greenwood, N.N.; Earnshaw, A. © 1997 Elsevier

A:Perry's Chemical Engineers' Handbook Edited by: Perry, R.H.; Green, D.W. © 1997 McGraw-Hill

A:Physical Chemistry ,Walter J. Moore, Prentice-Hall. Inc.,

R:ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley inc.

A:Best Available Techniques reference documents (BREFs), European IPPC Bureau

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

http://web.vscht.cz/~paidarm/technology/

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

1. Chemical production and its outputs

2. Manufacturing of soda

3. Hydrogen and ammonia production

4. Nitric acid, sulphur acid

5. One-component industrial fertilizers

6. Multicomponent industrial fertilizers

7. Electrochemical technologies (hydrogen, chlorine and sodium hydroxide production)

8. Organic technologies introduction

9. Raw material base for organic processing, renewable resources

10. Coal, natural gas, C1 chemistry

11. Oil and petroleum refinery, petrochemistry

12. Hydrogenation and dehydrogenation

13. Arens electrophil substitution in technical organic synthesis

14. Chemical specialities processing (pharmacies, small admeasurement products)

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

General and Inorganic Chemistry, Organic Chemistry

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha