PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Materials Corrosion - S106003
Anglický název: Materials Corrosion
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB106002
Pro druh:  
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)
The content of this module is focused on the basic principles of corrosion and corrosion protection of technicaly important metallic, polymeric and nonmetalic inorganic materials.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

Students will be able to:

  • understand principles of corrosion attack on metals, significant forms of corrosion and corrosion protection manners.
  • characterize the degradation process of polymeric materials by action of atmospheric aging, high temperature, biological and chemical environment, and to be well oriented in the field of polymers stabilization.
  • understand the principles and basic mechanisms of corrosion of glass, ceramics and concrete, the manners of increasing chemical resistance of inorganic nonmetallic materials.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

R: Bardal E.: Corrosion and Protection. Springer, London 2005, ISBN 1852337583

R: Corrosion - ASM Handbook: http://www.knovel.com/web/portal/main

A: Mattsson E.: Basic Corrosion technology for scientists and engineers, The Institute of Materials 1996, 1 86125011 8

R: N.C.Billingham: Degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation. Ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000, ISBN 3527295054

A: Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981, ISBN 3446132643

A: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Presentations are available for download at www.usk.cz

Kouril M., Kalousková R.: Presentations are available after request.

Sylabus
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

1. Thermodynamic and kinetic presumptions of corrosion of metals

2. Environmental and metallurgical factors

3. Forms of corrosion

4. Corrosion in various environments

5. Corrosion protection by materials selection and coatings

6. Electrochemical protection, inhibition, construction modification

7. Information on corrosion (literature, testing, monitoring)

8. Polymers, terms, thermal resistance

9. Atmospheric aging, photochemical processes, stabilization of polymers

10. Corrosion resistance of polymers in chemicals, ecological aspects

11. Dissolution of inorganic non-metallic compounds in liquids

12. Corrosion of silicious glass in water and solutions

13. Protection of metals by enamels

14. Corrosion of ceramics and concrete

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

General and Inorganic Chemistry I (S101005)

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

Introduction to Study of Materials

Physical Chemistry I

 
VŠCHT Praha