PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physics of Metals - S106008
Anglický název: Physics of Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM106003
Garant: Lejček Pavel prof. Ing. DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Internal structure of metals and alloys, crystalline, amorphous and quasicrystalline materials.

2. Fundamentals of quantum physics: electron theory of solids.

3. Fundamentals of quantum physics: zone theory, magnetic, electric and cohesion properties.

4. Classification of lattice defects, point defects.

5. Line defects- dislocations: fundamentals, description and classification.

6. Line defects- interaction of dislocations with obstacles.

7. Planar defects- grain boundaries: fundamentals, description and classification.

8. Planar defects- grain boundary segregation and migration.

9. Diffusion in solids.

10. Plastic deformation of metals- fundamentals.

11. Plastic deformation of metals- hardening curves.

12. Fracture.

13. Creep.

14. Recovery and recrystallization.

Poslední úprava: Novák Pavel (04.06.2014)
 
VŠCHT Praha