PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Principles of Metallurgical and Corrosion Processes - S106017
Anglický název: Principles of Metallurgical and Corrosion Processes
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Joska Luděk doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Joska Luděk doc. Ing. CSc. (23.07.2013)
The subject is focused on detailed discussion of metallurgical and corrosion processes. It extends knowledge from bachelors study to more deep understanding of process mechanisms. Thermodynamics and kinetics problems are discussed in both parts. Description of types of corrosion processes and their theoretical principles subject of corrosion part.
Sylabus
Poslední úprava: Joska Luděk doc. Ing. CSc. (23.07.2013)

1. Description of metallurgical and corrosion processes.

2. Metallurgical processes - enthalpy, entropy, Gibbs energy.

3. ΔG-T diagrams, oxidation, reduction.

4. Pyrometallurgical processes, slags.

5. Thermodynamics of liquid metal solutions.

6. Conductivity - conductors, semiconductors, electrolytes.

7. Electrolytes - dissociation, solvatation, mobility, acido-basic reactions.

8. Thermodynamic of cells, electrodes, equilibrium in electrochemical systems.

9. Potential-pH diagrams.

10. Electrochemical kinetics.

11. Mixed potential, depolarisation, electrode reactions of the hydrogen and oxygen.

12. Corrosion in electrolytes - electrochemical description.

13. Electrochemical experimental techniques, corrosion rate measurement.

14. Electrometallurgical extraction processes.

 
VŠCHT Praha