PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metallic Materials - S106018
Anglický název: Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Structure of metals

2. Structure of alloys

3. Physical properties of metals

4. Deformation and strengthening of metallic materials

5. Fracture and fatigue of metallic materials

6. Creep and wear of metallic materials

7. Casting and forming of metals

8. Powder metallurgy and heat treatment

9. Machining, joining and surface treatment of metallic materials

10. Phase diagram Fe-C

11. Carbon steels

12. Alloyed steels and cast irons

13. Important non-ferrous alloys

14. Metal matrix composites

 
VŠCHT Praha