PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Inorganic Non-Metallic Materials - S107001
Anglický název: Inorganic Non-Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
The lectures provide an overview of the basic types of this material group and their main properties and they introduce students to fundamental physico-chemical processes occurring during their manufacturing
Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)
Výstupy studia předmětu -

Students will be able to

describe the structure of inorganic non-metallic materials

describe fundamental processes at production of glass, ceramics, glass-ceramics and inorganic binders

Characterize and define basic functional properties of inorganic non-metallic materials

Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)
Literatura -

Z: Hlaváč J.: The Technology of Glass and Ceramics. An Introduction. Elsevier, Amsterdam 1983. ISBN: 0-444-41577-7

D: Varshneya A.K.: Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, London 1994. ISBN:978-0127149707

Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)
Studijní opory -

electronical version of lectures available at lecturer

Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)
Sylabus -

1. Basic characteristics and types of inorganic materials

2. Physical-chemical principles of technological processes

3. Structure, phase composition and properties of ceramic materials

4. Fundamentals of technology and principal types of ceramic materials

5. New ceramic materials

6. Vitreous state - thermodynamic and kinetic aspects, structure models

7. Basic production processes and glass processing

8. Principal types of inorganic glasses

9. New inorganic glasses

10. Glass-ceramic materials - principles of production, types and properties

11. Inorganic non-metallic biomaterials

12. Vitreous and crystalline coatings

13. Inorganic binding materials

14. Monocrystalline materials

Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha