PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies - S107006
Anglický název: Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The subject covers the technological processes for the production of glass, ceramics and inorganic binders. The physicochemical bases of these processes and the relationships between structure and properties of these materials are discussed. The subject deepens the application and theoretical knowledge students gained in the courses Introduction to the study of materials and Inorganic non-metallic materials.
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (22.11.2012)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Discuss the relationships among structure, properties and applications of inorganic non-metallic materials.

Describe the technological processes for the production of glass, ceramics and inorganic binders.

Explain the physical and chemical processes occurring during the production of these materials.

Apply the results of characterization methods of inorganic non-metallic materials in relation to processes for their production and degradation.

Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)
Literatura - angličtina

Z: Hlaváč J.: The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam 1983. ISBN: 0-444-41577-7

D: Housecroft C.E, Sharpe A.G.: Inorganic chemismy, 3th Ed., Prentice Hall, London 2008. ISBN: 978-0-13-175553-6

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (22.11.2012)
Studijní opory - angličtina

Lecture slides

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (07.12.2012)
Sylabus -

1.Inorganic non-metallic materials and their characteristics

2. Basic substances and systems, vitreous and crystalline state

3. Fundamentals of glass technology, raw materials, melting, forming, cooling

4. The main types of inorganic glasses and their properties

5. Glass ceramics materials, principles of production, types and properties

6. Structure, phase composition and properties of ceramics materials

7. Fundamentals of ceramics materials technology

8. The main types of ceramics materials and their properties

9. Ceramics based on oxides, carbides and nitrides

10. Inorganic non-metallic surface layers - types, technology, properties

11. Inorganic non-metallic biomaterials

12. Refractory materials - types, technology and properties

13. Fundamentals of technology of inorganic binders, mechanisms of setting and hardening

14. Nanoglasses, nanoceramics

Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha