PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to Study of Materials - S108004
Anglický název: Introduction to Study of Materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Introduction, solids as materials

2. Properties of materials

3. Ceramics

4. Glass

5. Inorganic binders

6. Preparation of polymers

7. Structure of polymers

8. Properties of polymers

9. Applications of polymers

10. Ferrous alloys

11. Non-ferrous alloys

12. Composites

13. Mechanical properties of materials

14. Degradation of materials

Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha