PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemistry and Physics of Solids - S108006
Anglický název: Chemistry and Physics of Solids
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM108001
Pro druh:  
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N108006
Je záměnnost pro: N108006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švecová Blanka Ing. Ph.D. (03.08.2018)
Theoretical principles of Materials Engineering and Materials Science. The emphasis is on engineering approach in solving the problems of chemistry and physics of solid state and for the understanding of the relationship between structure, reactivity and properties of solids.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švecová Blanka Ing. Ph.D. (03.08.2018)

Students will be able to:

understand the theoretical approaches of the characterization of the solid phase;

understand the structure, reactivity and properties;

apply this knowledge to solve materials problems.

Literatura -
Poslední úprava: Švecová Blanka Ing. Ph.D. (03.08.2018)

R: Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

R: Kratochvíl B. a spol., Základy fyziky a chemie pevných látek II, VŠCHT Praha, 1990, 8070800550

A: Fahlman B.D., Materials Chemistry, Springer, Dortdrecht, Holandsko, 2007, 9781402061196

A: D: Tilley R.J.D., Understanding Solids: The Science of Materials, 2nd Edition, Wiley & Sons, 2013, 978-1-118-42328-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Švecová Blanka Ing. Ph.D. (03.08.2018)

Study support ESO http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (21.03.2012)

1. Solid substances.

2. Geometry and symmetry of crystals.

3. XRD structure of ideal crystals.

4. Structural types.

5. Real crystals.

6. Reactivity of solids.

7. Synthesis of solids.

8. Chemical bonds in solids.

9. Structure and properties of solids.

10. Mechanical properties.

11. Thermal properties.

12. Electric properties.

13. Magnetic properties.

14. Optical properties.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha