PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Organic Chemistry: Laboratory I - S110002
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB110005
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Ve slož. prerekvizitě: AB110006, B110006
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)

1. Safety and first aid instructions.

2. Laboratory rules, recordkeeping, protocols, essential calculations.

3. Laboratory equipment, basic operations, techniques and apparatuses.

4. Organic solvents, dissolution, extraction, drying.

5. Stirring and heating.

6. Evaporation, crystallization, filtration.

7. Distillation at atmospheric pressure or under reduced pressure.

8. Operations under anhydrous conditions.

9. One-step syntheses of various organic substances, isolation and identification of products.

10. Multi-step syntheses.

11. Melting point determination.

12. Gas chromatography.

 
VŠCHT Praha