PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Organic Chemistry: Laboratory II - S110003
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB110006
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Sylabus

1. Safety and first aid instructions.

2. Advanced one-step and multi-step syntheses of various organic substances.

3. Isolation and identification of products.

4. Operations under anhydrous conditions.

5. Distillation under reduced pressure.

6. Column chromatography, thin layer chromatography (TLC).

7. Gas chromatography (GC), high pressure liquid chromatography (HPLC).

8. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)
 
VŠCHT Praha