Organic Chemistry I - S110004
Anglický název: Organic Chemistry I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB110003
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB110003
Ve slož. prerekvizitě: AB110004, AB110005, AB110006, B110004, B110005, B110006, N110002, N110026
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (14.08.2013)
In the frame of the structure - reactivity concept,the structure and reactivity of alkanes, alkenes, alkynes, arenes and their monofunctional derivatives: haloalkanes, alcohols and phenols, carbonyl compounds, carboxylic acids and their functional derivatives will be presented.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (14.08.2013)

The students will be able to:

Name organic compounds.

Describe stereochemistry of organic compounds and draw of organic molecules.

Describe basic types of organic reactions and their mechanisms.

Describe basic formulations of chemical kinetics and chemical equilibria.

Describe structure and reactivity of hydrocarbons and their derivatives.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (14.08.2013)

Z: Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005. 8070805617

Z: J. McMurry: Organická chemie, český překlad 6. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2007. 9788070806371

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (14.08.2013)

Electronic version of lectures

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)

1. Basic principles of bonding, classification of organic compounds

2. Oxidation number, cation, anions and radicals, electronic effects

3. Alkanes and cycloalkanes, radical substitution

4. Alkenes, electrophilic and radical addition, reduction and oxidation

5. Alkynes, electrophilic and radical addition, reduction, acetylides

6. Isomers, stereochemistry, Fischer projection formula

7. Haloalkanes, monomolecular and bimolecular nucleophilic substitution

8. Haloalkanes, monomolecular and bimolecular elimination

9. Organolithium and organomagnesium compounds, reactivity, organocuprates

10. Conjugated systems, dienes, 1,2- and 1,4-addition, Diels-Alder reaction

11. Arenes, aromaticity, electrophilic substitution

12. Alcohols and phenols, oxonium salts, alcoholates, ethers, amines

13. Carbonyl compounds, acetals, nucleophilic addition

14. Carboxylic acids, acidity, acyl halides, esters, tetrahedral nucleophilic substitution

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (14.08.2013)

Inorganic and General Chemistry I.