PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Organic Chemistry II - S110005
Anglický název: Organic Chemistry II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB110004
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Ve slož. prerekvizitě: B110009
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)

1. Organic reactions.

2. Nucleophilic substitution on saturated carbon atom.

3. Elimination reactions.

4. Nucleophilic addition to unsaturated carbon atom.

5. Nucleophilic substitution on the unsaturated carbon atom.

6. Amides of carboxylic acids, reaction of functional derivatives of carboxylic acids with organometallic compounds, reduction of functional derivatives of carboxylic acids using complex hydrides, hydrolysis of functional derivatives of carboxylic acids.

7. Nucleophilic substitution on aromatic compounds.

8. Electrophilic addition to unsaturated systems.

9. Electrophylic substitution on unsaturated carbon atom.

10. Radical reactions. Formation of radicals, structure and stability of radicals.

11. Oxidation and reduction (revision and extension).

12. Amino acids and peptides.

13. Carbohydrates.

14. Transition metals in organic chemistry.

 
VŠCHT Praha