PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Catalysis - S111005
Anglický název: Catalysis
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB111002
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
In this course, the integrated interpretation of the principles of heterogeneous, homogeneous, and enzyme catalyses is presented. A special attention is devoted to heterogenized catalysts. This bachelor course is a basis for the following master course in applied catalysis. The up-to-date character of the delivered information reflects the continuous and vivid development of the knowledge about catalysis.
Poslední úprava: KOUBEKJ (16.08.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able:

  • to solve research and applied tasks from the fields of heterogeneous, homogeneous and ezyme catalysis,
  • to monitor behaviour of catalysts in both laboratory and practice,
  • to use the results of characterization techniques applied to heterogeneous catalysts,
  • to select an appropriate catalyst for both laboratory and industrial applications

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
Literatura - angličtina

R -Chorkendorf I., Niemantsverdriet J.W.:"Concepts in Modern Catalysis and Kinetics", Wiley-VCH, 2003, ISBN-10: 3527316728

A - Thomas J.M., Thomas W.J.: "Principles of Heterogeneous Catalysis" VCH, Weinheim 1999, ISBN: 978-3-527-29239-4

A - Ertl G., Knoezinger H., Weitkamp J.: "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Wiley-VCH (1st. ed. 1997, 2nd. 2008, ISBN: 9783527610044

R - Selected current texts from the literature recommended by the lecturer during the lectures.

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
Studijní opory - angličtina

A lot of supporting material is available for studying catalysis. Besides the recommended books on catalysis there is a plenty of information available under the key word "catalysis" in the electronic databases in the CIS (Central Information System) of the VSCHT. For applied catalysis, the most recommended is the "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry".

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

A set of MCQ tests covering the programme of the course. The results of these tests are discussed with the lecturer during the semester.

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
Sylabus -

1.Principy urychlování a usměrňování chemických reakcí.

2.Heterogenní, homogenní a enzymová katalýza.

3.Struktura a vlastnosti katalytických komplexů.

4.Termodynamické limity v katalýze.

5.Kinetika katalyzovaných reakcí.

6.Transportní jevy v tuhých katalyzátorech.

7.Texturní vlastnosti katalyzátorů.

8.Testování katalytické aktivity.

9.Charakterizace katalyzátorů I (metody pro prvkovou analýzu povrchů katalyzátorů.

10.Charakterizace katalyzátorů II(metody pro texturní analýzu a měření velikosti katalytických útvarů).

11.Charakterizace katalyzátorů III (metody pro zviditelňování katalytických útvarů).

12.Dezaktivace a reaktivace katatalyzátorů.

13.Příklady nejdůležitějších aplikací katalýzy v průmyslu.

14.Environmentální aplikace katalýzy.

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
Vstupní požadavky - angličtina

Basic knowledge in Inorganic chemistry , Organic chemistry, Physical chemistry and Biochemistry and Unit operations in Chemical Engineering.

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
Studijní prerekvizity - angličtina

The minimum prerequisites are:

succesfully passed courses in

  • Inorganic Chemistry I,
  • Organic chemistry I,
  • Physical chemistry I

Poslední úprava: KOUBEKJ (15.08.2013)
 
VŠCHT Praha