PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Drug Manufacturing Processes - S111010
Anglický název: Drug Manufacturing Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)

Inroduction to particulate solids properties

Drugs formulation

Handling of solids, mixing, size reduction and enlargement

Drying, spray-drying, freeze drying

Manufacturing of solid dosage forms

Basic principles of sterilization

Handling of pharaceutical liquids, dissolution

Manufacturing of liquid dosage forms

Growth law for micro-organism population

Bioreactors for aerobic processes

Small scale chemical technology

Optimal design and control of batch processes

Quality control and good manufacturing practice

Plant process and operation, technical excursion

 
VŠCHT Praha