Organic Technology - S111015
Anglický název: Organic Technology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM111004
Pro druh:  
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111015
Je záměnnost pro: N111015, AM111004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)

1. Introduction to the subject. Survey of hydrogenation and dehydrogenation processes

2. Chemical equilibrium and kinetics of hydrogenation and dehydrogenation processes

3. Technical aspects of hydrogenation and dehydrogenation processes

4. Survey of oxidations. Amoxidation

5. Kinetics and mechanism of oxidation, catalytic systems

6. Technical aspects of oxidation. Examples of typical processes

7. Halogenation, mechanism, kinetics and selectivity of chlorination

8. Technical aspects of chlorination, examples of typical processes

Fluorization, bromination. Feasible degradation of organic halogencompounds,

environmental issues.

10. Sulfonation and sulfatation, nitration - survey of reactions, technical aspects

11. Amonolysis and hydrolysis - kinetics, mechanism, examples of processes

12. Esterification, survey of acid-catalysed reactions, examples of processes

13. Alkylation - mechanism, kinetics, technology

14. Reactions catalysed by metal complexes. Hydroformylation, methatesis