PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organic Technology - AM111004
Anglický název: Organic Technology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : M111004
Záměnnost : S111015
Je záměnnost pro: M111004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
This course shows the use of carbon sources in the preparation of basic organic products ane intermediates. The course is divided on the base of processes used for the production. This sorting enables the accent on similar production design. All processes possess by the similar structure starting with reaction overview. Reaction overview is followed by explanation of kinetic and thermodynamic aspects, examples of catalysts used for this process and information about technical leading of processes. Each process ends by the most important examples of processes. Examples of processes show the simplified basic technologies of chosen compounds. The basic knowledges are taken from organic, physical and analytical chemistry together with chemical engineering.
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (20.02.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able:

  • analyze and optimalize basic processes of chemical industry
  • shift the results of laboratory research to industrial praxis
  • design and optimalize the preparation of variety of organic compounds
  • decide about the optimal catalyst for given process
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (20.02.2018)
Literatura - angličtina

Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0-471-63062-4

Poslední úprava: Kubová Petra (16.05.2022)
Studijní opory - angličtina

http://scholar.google.cz/

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (22.02.2018)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to the subject. Survey of hydrogenation and dehydrogenation processes

2. Chemical equilibrium and kinetics of hydrogenation and dehydrogenation processes

3. Technical aspects of hydrogenation and dehydrogenation processes

4. Survey of oxidations. Amoxidation

5. Kinetics and mechanism of oxidation, catalytic systems

6. Technical aspects of oxidation. Examples of typical processes

7. Halogenation, mechanism, kinetics and selectivity of chlorination

8. Technical aspects of chlorination, examples of typical processes

Fluorization, bromination. Feasible degradation of organic halogencompounds,

environmental issues.

10. Sulfonation and sulfation, nitration - survey of reactions, technical aspects

11. Amonolysis and hydrolysis - kinetics, mechanism, examples of processes

12. Esterification, survey of acid-catalysed reactions, examples of processes

13. Alkylation - mechanism, kinetics, technology

14. Reactions catalysed by metal complexes. Hydroformylation, methatesis

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (02.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The students have to be active in lectures. Two tests (7th and 14th week of semester) followed by oral examination are obligatory.

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha