PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Process Design - S111019
Anglický název: Process Design
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM105016
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. (16.07.2012)

1. On the process view of chemical production, know-how.

2. Selection of reactions‘ pathway, economical criterions, environmental protection.

3. Technological schema, mass and energy balance.

4. Application of design software.

5. Chemical reactors, membrane reactors and their models.

6. Pumps - characteristics and examples of selection.

7. Compression devices - characteristics, exhausters.

8. Filtration of suspensions, characteristics of filters and filtration membranes.

9. Energy exchange - heat exchangers and their characteristics.

10. Simulation of heat exchangers, design of optimal exchanger.

11. Rectification and pervaporation - the fundamentals, characteristics of columns.

12. Simulation of rectification and pervaporation.

13. Process control the regulation cycle, characteristics of regulators.

14. Examples of complex design of a concrete process.

 
VŠCHT Praha