PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physics of Polymers - S112001
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM112016
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The subject deals with polymer molecular and supramolecular structure, polymer network formation, free volume concept, glass transition, crystallization, rubber elasticity, viscoelasticity, melt flow properties, fracture mechanics, solubility and compatibility, electrical properties, transport properties.
Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

understand and describe fundamental physical properties of polymer materials;

select suitable polymer material(s) for the product/application.

Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Literatura - angličtina

Strobl G.: The Physics of Polymers. Third edition. Springer Berlin Heidelberg, 2007. ISBN: 978-3-540-25278-8.

Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN-13: 978-0-7506-5148-6.

Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4.

Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 0-12-464786-3.

Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Studijní opory - angličtina

Strobl G.: The Physics of Polymers. Third edition. Springer Berlin Heidelberg, 2007. ISBN: 978-3-540-25278-8.

Lecture notes (available at the lecturer).

Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Sylabus -

Molecular structure, conformation, intermolecular forces, morphology of polymers.

Molar mass distribution, its effect on polymer properties.

Network formation, crosslinking theory, network structure.

Glass transition and free volume concept.

Thermodynamics and kinetics of crystallization.

Theory of rubber elasticity, its applications.

Viscoelasticity, models, Boltzmann superposition principle.

Transitions and polymer structure. time-temperature superposition.

Polymer melt flow properties - effects of shear rate, molar mass, temperature.

Mechanical properties. Introduction to fracture mechanics.

Miscibility and solubility of polymers. Swelling equilibrium. Phase separation.

Effects of anisotropy (orientation) on polymer properties. Polymer composites.

Electrical conductivity. Dielectric properties.

Diffusion of gases in polymer membranes. Heat capacity.

Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The student has to pass oral examination successfully to complete the subject. The assessment approval is required for the oral examination.

The approval is based on two written tests with total result 60 % and more, or on closing test with 60 % and more.

Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha