PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physics of Polymers - S112001
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM112016
Pro druh:  
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)
The subject deals with polymer molecular and supramolecular structure, polymer network formation, free volume concept, glass transition, crystallization, rubber elasticity, viscoelasticity, melt flow properties, fracture mechanics, solubility and compatibility, electrical properties, transport properties.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Students will be able to:

understand and describe fundamental physical properties of polymer materials;

select suitable polymer material(s) for the product/application.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Strobl G.: The Physics of Polymers. Third edition. Springer Berlin Heidelberg, 2007. ISBN: 978-3-540-25278-8.

Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN-13: 978-0-7506-5148-6.

Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4.

Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 0-12-464786-3.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Strobl G.: The Physics of Polymers. Third edition. Springer Berlin Heidelberg, 2007. ISBN: 978-3-540-25278-8.

Lecture notes (available at the lecturer).

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

Molecular structure, conformation, intermolecular forces, morphology of polymers.

Molar mass distribution, its effect on polymer properties.

Network formation, crosslinking theory, network structure.

Glass transition and free volume concept.

Thermodynamics and kinetics of crystallization.

Theory of rubber elasticity, its applications.

Viscoelasticity, models, Boltzmann superposition principle.

Transitions and polymer structure. time-temperature superposition.

Polymer melt flow properties - effects of shear rate, molar mass, temperature.

Mechanical properties. Introduction to fracture mechanics.

Miscibility and solubility of polymers. Swelling equilibrium. Phase separation.

Effects of anisotropy (orientation) on polymer properties. Polymer composites.

Electrical conductivity. Dielectric properties.

Diffusion of gases in polymer membranes. Heat capacity.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

The student has to pass oral examination successfully to complete the subject. The assessment approval is required for the oral examination.

The approval is based on two written tests with total result 60 % and more, or on closing test with 60 % and more.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha