PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Macromolecular Chemistry - S112003
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The course is focused on structure of macromolecules, physical properties of polymers, monomer polymerizability, chain and stepwise polyreactions, copolymerization, ring opening polymerization and chemical reactions of polymers.
Poslední úprava: PROKOPOI (06.01.2012)
Literatura - angličtina

Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999.

Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press Boca Raton 2006.

Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers. Third Edition. CRC Press Boca Raton 2011.

Poslední úprava: Merna Jan (20.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Assessment test, min 50%

Poslední úprava: Merna Jan (15.02.2018)
Sylabus -

Introduction and historical development, nomenclature of polymers.

Structure of macromolecules, molecular weight.

Molecular structure and properties of polymers.

Polymerizability of low molecular substances.

Free radical polymerization - elemental reactions.

Kinetics of free radical polymerization.

Free radical copolymerization.

Ionic polymerization and copolymerization.

Insertion polymerization, polymerization practice.

Ring-opening polymerization.

Step-growth polymerization - characterization, reactivity of monomer functional groups.

Polycondensation - mechanism and kinetics, molecular weight distributions.

Polyadditions - typical syntheses.

Reactions of polymers.

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)
Vstupní požadavky - angličtina

Prerequisities: Organic chemistry.

Poslední úprava: PROKOPOI (06.01.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Succesful assessment test and final exam test.

Poslední úprava: Merna Jan (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 67
Průběžné a zápočtové testy 33

 
VŠCHT Praha