PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Thermodynamics of Materials - S126004
Anglický název: Thermodynamics of Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Thermodynamic functions and basic relations

2. Equation of state (p-V-T) and thermodynamic properties of solids

3. Phase equilibria in one-component system

4. Behavior of solutions - mixing and excess properties, ideal solutions

5. Excess properties in binary systems, model of regular solution, Redlich-Kister equation

6. Multicomponent dilute solutions, alternative standard states

7. Statistical model of solid solutions, lattice (Guggenheim) and sublattice (Hillert) models

8. Chemical equilibria of reactions involving pure condensed phases

9. (s)-(g) equilibria, Ellingham diagrams, Kellogg diagrams

10. Calculation of equilibrium composition of simple (s)-(g) heterogeneous systems

11. (s)-(l) and (s)-(s) equilibria of binary systems - construction and interpretation of phase diagrams

12. (s)-(l) and (s)-(s) equilibria of binary systems - calculation of equilibrium composition

13. Phase diagrams of ternary systems

14. Calculation of complex chemical equilibria in heterogeneous systems

Poslední úprava: KNOBLOCL (21.03.2012)
 
VŠCHT Praha