PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to Electronics - S126012
Anglický název: Introduction to Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

Basic concepts and quantities of electronics.

Simple semiconductor devices.

Basic properties of transistors.

Principle of electronics network searching.

Harmonic signal networks.

RC and RLC passive circuits.

Simple amplifier circuit.

Non-linear networks, signal distortion, harmonic analysis.

Principle of feedback, application, control circuit.

Operation amplifier, application.

Bases of digital technique.

Simple logic networks, memories.

Transmission of signals.

Data processing.

Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)
 
VŠCHT Praha