PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemical Informatics - S143013
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Introductory course aimed at getting basic necessary skills for work with scientific chemistry literature, chemistry and multiple-fields databases. Hands-on training are integral part of the course, ensuring required skills are properly trained.
Poslední úprava: Jirát Jiří (20.01.2015)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Understand the basics of scientific publishing process including open-access possibilities

Find and locate documents of various types - scholarly articles, books, e-books, patents, standards; use basic library services, search in catalogue

Work with reference management software, cite research literature

Use citation, factographic, structure and reaction databases on basic level, create query using logical and other operators and structure editors

Poslední úprava: Jirát Jiří (20.01.2015)
Literatura - angličtina

R:Chemical Information for Chemists: A Primer. Currano, J.; Roth D., Eds.; RSC Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1039/9781782620655, 978-1-78262-065-5, DOI:10.1039/9781782620655-00001

A:Chemoinformatics. Gasteiger, J.; Engel, T., Eds. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, 2004. http://dx.doi.org/10.1002/3527601643, 9783527601646, DOI:10.1002/3527601643

Poslední úprava: Jirát Jiří (20.01.2015)
Studijní opory - angličtina

1. Jirat, J. Detailed courses instructions. http://ich.vscht.cz/dokuwiki/chemicka_informatika_2011_2012

2. Jirat, J. Lecture and seminar notes for Chemical Informatics course. http://ich.vscht.cz/courses/CHEMINF-1/slides/Output/index.xhtml

3. Součková, A.; Dibuszová, E.; Znamenáček, J. Citation Generator of ICT Press. http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

Poslední úprava: Jirát Jiří (20.01.2015)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Completion of individual miniproject (searching for data) is required.

Poslední úprava: Jirát Jiří (20.01.2015)
Sylabus -

1. Introduction, information flow in science

2. Scholar article - structure, citations

3. Excursion in Central Library of ICT Prague

4. Boole algebra, Internet search engines, Web of Science

5. Chemical structures - representation, identifiers, structure editors

6. Chemical abstracts

7. Chemical abstracts

8. Beilstein and Gmelin

9. Tertiary information sources

10. Patents

11. Publishing process - past, present, future

12. Informatics, bioinformatics, classical informatics

13. Standards

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)
Studijní prerekvizity - angličtina

none

Poslední úprava: Jirát Jiří (20.01.2015)
 
VŠCHT Praha