PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Materials of Cultural Heritage Objects - S148004
Anglický název: Materials of Cultural Heritage Objects
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ148 (07.09.2012)

Hoire V.: Materials for Conservation. 2010, ISBN 13 978 0 75 066905 4

May E.: and Jones M. (eds.): Conservation science (Heritage meterials, The Royal Society of Chemistry 2006

Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Stone - origin, structure, properties, corrosion

2. Conservation of stone - methods and materials

3. Building binders - structure, properties, degradation

4. Building materials - structure, properties, degradation

5. Glass - structure, properties, degradation, conservation

6. Ceramics, porcelain - structure, properties, degradation, conservation

7. Metals - structure, properties, corrosion

8. Conservation of metals - materials and methods

9. Biopolymers

10. Natural binders

11. Wood

12. Paper

13. Leather and parchment

14. Textile

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha