PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atmosphere Analytics - S216002
Anglický název: Atmosphere Analytics
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)

Studenti budou umět:

analyzovat vzorky venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší

analyzovat vzorky odpadních plynů

měřit průtok odpadního plynu potrubím

vyjadřovat složení plynných směsí a hmotnostní tok znečišťujících látek do ovzduší

Literatura -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)

Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)

přednášky uvedené S:\Skácel\Analýza ovzduší

National Emission Standards for Hazardeuous Air Pollutants (NESHAPS)

publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 61, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 61)

New Source Performance Standards (NSPS) publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 60, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 60)

Sylabus -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)

Osnova předmětu:

1. Faktory ovlivňující stav matrice

2. Termodynamické vlastnosti analytů z hlediska vzorkování, úpravy vzorku a analýzy

3. Instrumentace vzorkování a úpravy vzorků plynných směsí a aerosolů

4. Kalibrace měřicích systémů

5. Měření termodynamických veličin ovlivňujících stav matrice

6. Manuální a instrumentální metody stanovení anorganických analytů v emisích

7. Manuální a instrumentální metody stanovení organických analytů v emisích

8. Manuální a instrumentální metody stanovení tuhých znečišťujících látek v emisích

9. Manuální a instrumentální metody stanovení látek vázaných na tuhé znečišťující látky

10. Metody stanovení anorganických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší

11. Metody stanovení organických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší

12. Metody stanovení tuhých znečišťujících látek při měření kvality ovzduší

13. Kontinuální monitoring stacionárních zdrojů emisí a ověřování výsledků

14. Dálková detekce znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro hodnocení kvality ovzduší

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)

Analytická chemie I, Analytická chemie II

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.08.2016)

Předložení mpísemné verze samostatného projektu na zvolené téma a jeho ohbájení formou přednášky před plénem studentů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 18
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 2.6 72
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.3 7
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha