PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aquatic Chemistry - S217015
Anglický název: Aquatic Chemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Qualitative and quantitative composition of natural waters

2. Physical and physico-chemical properties of natural waters

3. Chemical reactions and equilibria in waters

4. Inorganic substances in water (main cations)

5. Inorganic substances in water (toxic metals)

6. Inorganic substances in water (main anions)

7. Inorganic substances in water (nitrogen and phosphorus compounds)

8. Carbonate chemistry of aquatic systems

9. Dissolved gases, silicon, boron and radioactivity

10. Organic substances in water

11. Chemical and biochemical oxygen demand, total organic carbon

12. Composition, properties and classification of natural waters

13. Composition, properties and classification of drinking and service waters

14. Composition, properties and classification of sewage and industrial waste waters

 
VŠCHT Praha