PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elective Project I - S217079
Anglický název: Elective Project I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.02.2012)
Students are trained to apply theoretical knowledge to solve specific problems in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment. The students should elaborate a project in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment.
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp-en/index/students/imete/study_materials/elective_project

 
VŠCHT Praha