PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Contaminated Soil Treatment - S240002
Anglický název: Contaminated Soil Treatment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://lenka.hokrova@vscht.cz
Garant: McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM240002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (25.01.2018)
The course deals with the theoretical principles and practical engineering methodologies associated with the remediation of contaminated soil and groundwater. During the course the subject of soil and water pollution will be introduced from a wide range of sources and the mobility of contaminant constituents in the subsurface will be examined. Different remediation technologies and strategies to overcome the pollution are covered. The course provides practical, technically sound guidelines on how to select the right technology for a particular site, as well as how to properly design, install, and monitor that technology to meet site closure requirements.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (25.01.2018)

1) Introduction - Potential hazards to human health and the environment. Planning and legislative issues in land-use change and redevelopment.

2) Risk assessment: source-pathway-receptor concept; estimation, evaluation and control of risk.

3) Site investigation: preliminary, exploratory, detailed and monitoring.

4) Hydrogeology of site: trial pits, drilling, coring, sampling and pumping tests.

5) Fate of the contaminants in the subsurface: advection, dispersion, diffusion and chemical transformation.

6) Soil and water pollution – environmental metals and metalloids.

7) Soil and water pollution – pesticides and related materials.

8) On-site and off-site remediation technologies for unsaturated zone: soil vapor extraction and soil flushing, stabilization, thermal, physical, and chemical methods.

9) Conventional on-site remediation technologies for saturated zone: Air sparging, permeable barriers, pump and treat.

10) Novel on-site remediation technologies for saturated zone: ISCO, ISCR, Membrane separation.

11) Bioremediation.

12) Soil and groundwater sampling.

13) Test

14) Protects presentation.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (24.01.2018)

None.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Exam test. Project report and its presentation.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Protokoly z individuálních projektů 25
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha