PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioengineering - S319008
Anglický název: Bioengineering
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Páca Jan prof. Ing. DrSc.
Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB319002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
The course focuses on understanding and quantitative description of biological processes in the context of their implementation under defined conditions enabling to achieve reproducibility of results. The syllabus is based on the principles of kinetics, balancing as well as measurement and regulation of biological processes, including the design of the equipment.
Poslední úprava: Kopecká Blanka (29.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Students will be able to:

Understand the biological, chemical and engineering processes in the biotechnology industry

Describe and evaluate basic biocatalytic processes.

Quantitatively evaluate experimental data of processes catalyzed by biological elements and to carry out heat and mass balances of biotechnological processes.

Design mixing and aeration equipment of bioreactors.

Poslední úprava: Kopecká Blanka (29.08.2018)
Literatura -

R: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553

R: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

A: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593

A: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

Poslední úprava: Kopecká Blanka (29.08.2018)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/predmety/N319008/

Poslední úprava: Kopecká Blanka (29.08.2018)
Sylabus -

1. Scope of biotechnology

2. Scope of bioengineering

3. Enzyme kinetics

4. Kinetics of cell growth and product formation

5. Factors affecting the growth rate

6. Bioprocess characteristics

7. Cell cultivation techniques

8. Continuous cultivations

9. Control systems - Chemostat and Turbidistat

10. One-stage and multi-stage continuous culture systems

11. Mixing in Biological Reactors

12. Aeration and oxygen transfer in bioreactors

13. Bioreactors

14. Practical applications of bioreactors

Poslední úprava: Páca Jan (05.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 2.1 60
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 11
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha